Tartu Planeerimiskonverents 2023: sessioon 4a

Klipi teostus: Tehnikateenused 31.03.2023 524 vaatamist Realia et naturalia Ökoloogia ja maateadus


Sessioon 4a: Kas säästev liikumine maapiirkonnas on unistus?

Maapiirkonnad autostuvad. Säästvate liikumisharjumuste kujundamiseks vajavad maapiirkondade elanikud, teise kodu omanikud ja külastajad paindlikke ühistranspordil ja jagamismajandusel tuginevaid liikumisvõimalusi. Kuigi nutikatest ja säästvatest liikuvusteenustest räägitakse enamasti linna kontekstis, on autosõltuvuse vähendamise vajadus eriti terav just maapiirkondades. Liikumisvõimaluste planeerimine erinevate kasutajagruppide üleselt, mitme osapoole koostöös ja erinevaid liikumisviise kombineerides loob võimaluse keskkonnahoidlikuks, sotsiaalselt kaasavaks ja äriliselt mõttekaks liikuvuskorralduseks maapiirkondades. Sessioon käsitleb säästva liikuvuse potentsiaali maapiirkondades, tuues esile senise nõudepõhise ühistranspordi kogemuse ja ühistranspordiliikide ühendamise arengu. 
  
Moderaator: Age Poom   
 
Ettekanded, järgneb paneelarutelu:    
H. Poltimäe (TÜ, SEI Tallinn), M. Rehema (TLÜ, SEI Tallinn), J. Raun (TÜ), A. Poom (TÜ). “Maapiirkondade kestlike liikumislahenduste otsingul”   
J. Petruhhin (Transpordiamet/TLÜ). “Nõudepõhine transport: inimkeskse ühistranspordikorralduse poole”  
M. Jüssi (Transpordiamet), H. Pokk (Locosmart). “Porgandibussid ja multimodaalsus – säästva liikuvuse arengupotentsiaal maapiirkondades”.   
K. Grišakov, D. Cerrone, K. Männigo (SpinUnit, Demos Helsinki). “Ühistranspordipeatused, säästva liikuvuse räbaldunud visiitkaart”


Lisainfo veebis: https://planeerimiskonverents.ut.ee/