Tartu Planeerimiskonverents 2023: sessioon 5a

Klipi teostus: Tehnikateenused 31.03.2023 658 vaatamist Realia et naturalia Ökoloogia ja maateadus


Sessioon 5a: Millest me räägime, kui räägime kvaliteedist elukeskkonnas?

Eesti arengustrateegia 2035 seab arengu üheks alustalaks kvaliteetse elukeskkonna. Kuidas seda aga teostada ja milliste sammudega saab üldisest kvaliteetse elukeskkonna eesmärgist hea füüsiline ruum? 2018. aastal võeti vastu Davosi deklaratsioon, mis kutsub üles looma Euroopas kvaliteetset ehituskultuuri. Davosi süsteem kirjeldab kaheksat kvaliteedikriteeriumi: juhtimine, funktsionaalsus, keskkond, majandus, mitmekesisus, kontekst, kohataju ja ilu. Nende kaheksa kriteeriumi samaaegne terviklik, koos rakendamine aitab selgemalt määratleda ja saavutada ehitatud keskkonna kvaliteeti. Neli esimest kriteeriumit on harjumuspärasemad ja selgemalt määratletavad. Mitmekesisuse, konteksti, kohataju ja ilu määratlemisest ruumiloomes on vähem räägitud ja need võivad seetõttu tunduda subjektiivsed. Paneelil tutvustame Davosi kvaliteedikriteeriumite süsteemi ja avame Eesti ehitatud keskkonna näidetel nelja kriteeriumi – mitmekesisuse, konteksti, kohataju ja ilu – määratlemist. Teema muudab eriti aktuaalseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi algatatud eeltöö kvaliteetse elukeskkonna arengukava loomiseks. 
 
Sessioon koosneb kolmest ettekandest ja arutelust: 
Veronika Valk-Siska (MKM elamuvaldkonna juht) – Davosi kvaliteedi kriteeriumite tutvustus   
Anni Martin  (MKM nõunik) – Mitmekesisus, kontekst, kohataju (Paide riigigümnaasiumi jt projektide näitel)  
Kaja Pae (MKM ehitus- ja elamuosakonna juhataja) – Ilu. Millest me räägime, kui räägime ilusast ruumist?   
Arutelu: Reesi SIld (KuM muinsuskaitsenõunik), Kaja Pae (MKM), Tuul Sepp, Karin Bachmann (Kino Maastikuarhitektid)
 
Moderaator: Veronika Valk-Siska (MKM) 
 


Lisainfo veebis: https://planeerimiskonverents.ut.ee/