Tartu Planeerimiskonverents 2023: sessioon 3a

Klipi teostus: Tehnikateenused 30.03.2023 504 vaatamist Realia et naturalia Ökoloogia ja maateadus


Sessioon 3a: Milliseid ruumipoliitika suuniseid me vajame?

Värskelt on algatatud uus Üleriigiline planeering (ÜRP) Eesti 2050 ning ettevalmistamisel on ka Kvaliteetse elukeskkonna arengukava. Sessioonis arutatakse, millised on ootused nendele ruumipoliitika tervikdokumentidele nii sisu kui vormi osas. Mida on meil õppida eelmistest ÜRPidest ja mida peaks seekord tegema teisiti? Millised on uued väljakutsed (mõlema dokumendi alusuuringute vaatest), mille osas koostatavad suunised lahendusi peaksid pakkuma? 
Ettekanded ja sellele järgnev paneelarutelu toob esile õppetunde eelmistest üleriigilistest planeeringutest, värsketest alusuuringutest ning väliskogemusest. Samuti arutleb selle üle, milline võiks olla nende strateegiadokumentide omavaheline sünergia. Kas nad on seeläbi paremad instrumendid? Samuti on oluline arutada, milliseid suuniseid ning tuge oodatakse riigilt ja kogukondadelt erinevate ruumiliste väljakutsete sildamisel? 
 
Jüri Rass – Teadmised kvaliteetse elukeskkonna alusuuringust 
Tavo Kikas – Õppetunnid eelmistest ÜRPi protsessidest 
Veiko Sepp – ÜRP trendide alusuuring ja tulevikutrendide käsitlemine ÜRPi kontekstis
Paneelarutelu: ettekannete tegijad, lisaks Triin Reisner (Riigikantselei) ja Andro Mänd (EAL)
 
Moderaator: Kristi Grišakov (Rahandusministeerium)


Lisainfo veebis: https://planeerimiskonverents.ut.ee/