Tartu Planeerimiskonverents 2023: sessioon 3c

Klipi teostus: Tehnikateenused 30.03.2023 859 vaatamist Realia et naturalia Ökoloogia ja maateadus


Sessioon 3c: Linnaruumi planeerimine arvestades linnaelanike teaduslikult mõõdetud heaolu 

Narva linn koostab kolmandat üldplaneeringut. Linnaruum on muutunud ja ruumiline areng vajab uuenenud lähenemist pikaajalise arengu suunamiseks. Üldplaneeringu põhiline eesmärk on Narva linnaruumi arengut suunata kahanemisega kohanemise olukorras, lähtuvalt elanike heaolust ja vajadustest. Planeeringulahenduse väljatöötamisel toetutakse mitmekesistele uuringutele, millest ühte - teaduslikult linnaelanike heaolutunde mõõtmist - tutvustatakse ka sessioonil. Lisaks on ette võetud laiapõhjaline kaasamisprotsess, üldplaneeringu töörühmades osaleb erinevaid veebiplatvorme kasutades üle paarisaja eksperdi ja huvilise Narvast ning ka mujalt Eestist.  Koostöös FinEst Targa linna  tippkeskuse teadlastega TTÜst on mõõdetud Narva linnaelanike psühholoogilist ja füsioloogilist heaolu kuues Narva elurajoonis ja kahes avaliku ruumi asukohas, lisaks analüüsitud linnaruumi kvaliteeti avatud andmete baasil ja tehisintellekti abil. Sessioonil tuleb jutuks, kuidas see praktiliselt õnnestub, mida uut uuringu tulemusel teada saadi ja millised on linna arendamise väljakutsed lähtuvalt uuring tulemustest. 
 
Ettekanded ja paneelarutelu 
Kaie Enno (Narva linn) „Miks Narva soovib linna planeerimiseks mõõta linnaelanike heaolu?“ 
Ivo Fridolin (TalTech, FinEst Targa linna tippkeskus) „Kuidas objektiivselt mõõta linnaelanike heaolu? Kuidas inimesed füsioloogiliselt ennast Narva kuues elurajoonis tunnevad?“ 
Silver Sternfeldt  (TalTech, FinEst Targa linna tippkeskus) „Tõenduspõhine inimeste heaolu küsitlemise metoodika. Kuidas inimesed psühholoogiliselt ennast Narva kuues elurajoonis tunnevad?“  
Priit Ingver (TalTech, FinEst Targa linna tippkeskus) „Narva linnaruumi kvaliteedist ja kuidas uuritud 6 elurajooni tervikuna paistavad? Millele nende planeerimisel tähelepanu pöörata?“ 
Peeter Tambu (Narva linn) „Täiendav viis linnaruumi kvaliteedi hindamiseks ning kuidas seda ära kasutada ruumiotsuste tegemisel“  
Paneelarutelul osalevad ettekandjad ja Kaido Koppel (Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja) ning Tõnis Arjus (Tartu linnaarhitekt). Diskussiooni moderaator on Külle Tärnov (TalTech, FinEst Targa linna tippkeskus). 
 
Moderaator: Kaie Enno, Narva linnavalitsus 


Lisainfo veebis: https://planeerimiskonverents.ut.ee/