Tartu Planeerimiskonverents 2023: sessioon 5b

Klipi teostus: Tehnikateenused 31.03.2023 765 vaatamist Realia et naturalia Ökoloogia ja maateadus


Sessioon 5b: Ruraalsed kohad hajalinnastumises ja kriisides 

Hajalinnastunud ruumi eesmärk Eesti üleriigilises planeeringus sai kirja 2012. aastal. Viimase kümnendi jooksul on linnade ja maapiirkondade seosed mitmel moel teisenenud ja arenenud. Seda ilmestavad igapäevased praktikad, kahanemine asustusmustrites ja hiljutised kriisid, mis on toonud välja linna ja maa sidemete hübriidsuse ja seni paljuski teadvustamata jäänud seosed. Ruumilisel planeerimisel on väljakutse (taas)mõtestada ruraalsete kohtade roll erineva tasandi strateegiates ja planeeringutes. Kuidas ‘hajalinnastunud ruum’ kui kontseptsioon ja praktika üleriigilise ruumiarengu suunajana suudab integreerida praeguseid muutusi Eestis ja maailmas? Milline on ja võiks olla ruraalsete kohtade roll kahanemise protsessides ja kriisidega toimetulekus? Kuidas sealjuures leevendada hajalinnastunud ruumi tugevat seotust autostumise protsessidega? 
 
Sessioon koosneb neljast ettekandest ja arutelust: 
1. Tiit Tammaru (akadeemik, linna- ja rahvastikugeograafia professor, Ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu Ülikool), Jaak Kliimask (Regionaalpoliitika, majandusgeograafia ja maakohtade arengu peaspetsialist, Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool) ja Kadi Kalm (inimgeograafia teadur, Ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu Ülikool) – Eesti siserände suundumused 1989–2021: vastulinnastumise aspektid 
2. Andres Levald (Planeeringute osakonna nõunik, Rahandusministeerium) – Elamisest hajalinna hõreasustuses 
3. Siim Kuusik (Planeeringuteenistuse juhataja, Ehitus- ja planeeringuosakond, Saaremaa Vallavalitsus) – Hajalinnastumise suunamine: kas elluviidav reaalsus või utoopia?  
4. Raili Nugin (Maastiku ja kultuuri keskuse vanemteadur, Humanitaarteaduste instituut, Tallinna Ülikool) ja Kadri Kasemets (Maastiku ja kultuuri keskuse teadur, Humanitaarteaduste instituut, Tallinna Ülikool) – Haldusreform (haja)linnastuvas ruumis: kogukondade kogemus  
Moderaator: Tarmo Pikner ( Maastiku ja kultuuri keskus, Humanitaarteaduste instituut, Tallinna Ülikool) 
 
Sessiooni korraldajad: Tarmo Pikner, Anu Printsmann, Raili Nugin (Maastiku ja kultuuri keskus, Humanitaarteaduste instituut, Tallinna Ülikool)


Lisainfo veebis: https://planeerimiskonverents.ut.ee/