Tartu Planeerimiskonverents 2023: sessioon 3b

Klipi teostus: Tehnikateenused 30.03.2023 781 vaatamist Realia et naturalia Ökoloogia ja maateadus


Sessioon 3b: Linnalise liikumiskeskkonna kujundamisest reaalse liikumiskäitumiseni

Nihe säästvate liikumisviiside osakaalu tõusuks ja autostumise pidurdumiseks eeldab vastavat poliitikakujundust, funktsionaalset taristut ja sobivat liikumiskeskkonda, arvestades kasutajagruppide eripäradega. Siinses sessioonis avame neid teemasid uurimistööde kaudu. Käsitleme jalakäijate, ratturite ja ühistranspordi kasutajate eelistusi ja vajadusi, säästvaks liikumiseks sobiliku ja ligipääsetava füüsilise keskkonna, taristu ja ühenduste loomist, liikumiskäitumise nügimist ning seda, kuidas inimesed seni loodud tingimustes tegelikult liiguvad.    
Moderaator: Tiit Tammaru  
 
Lühiettekanded, järgneb paneelarutelu:    
K. Bachmann, M. Traks (Kino Maastikuarhitektid). “Tervislik tänav Tartus”   
A. Poom, A. Aasa (TÜ). “Tervist ja heaolu toetav liikumiskeskkond: jalakäijate eelistused ja tänavaruumi keskkonnakvaliteet”   
T. Tuvikene (TLÜ). “Ühistransport kui avalik ruum: rahvusvahelise projekti õppetunnid”   
K. Saidla (TÜ). “Väike puust linn, mis suutis. Tartu rattaringluse edu taga olevad otsused”   
A. Puura, A. Masso (TalTech). “Mängustamine kui lähenemisviis jätkusuutliku liikumiskäitumise kujundamiseks ja uurimiseks: Tallinna jalgrattauuringu Bicification näide” 
S. Silm, A. Tominga, A. Poom, T. Tammaru (TÜ). “Asukoha mõju tallinlaste liikumisprofiilide kujunemisele 15-minuti linna kontekstis”. Ettekanne põhineb 14-kuisel nutitelefonipõhisel liikumisuuringul.   
Korraldaja: Age Poom, TÜ


Lisainfo veebis: https://planeerimiskonverents.ut.ee/