Menetluskonverents Päev 2 

Halduskohtumenetluse paneel

Kohtuliku kontrolli ulatus, halduskohtu volituste piirid, pädevuse laiendamine
 
 

Klipi teostus: UTTV 13.10.2023 1176 vaatamist


Kui palju saab kohus parandada/suunata parandamisele kaebaja ja vastustaja taotlusi? Kohtuliku kontrolli ulatus, uurimispõhimõtte piirid tõhusa õiguskaitse tagamiseks? Kaalumisotsuste ulatus (mh proportsionaalsuse test, ilmselguse test kaalutlusotsuste osas)? Mis seisuga tuleb asi lahendada, kas haldusorgani otsuste tegemise seisuga või ka hilisemad asjaolud?
 
Avaettekanne
Bart Jan van Ettekoven on Madalmaade Riiginõukogu (Raad van State) haldusprotsessi osakonna esimees. 
Paneelis osalejad: Ene Andresen, Kadri Härginen ja Monika Mikiver.