Menetluskonverents Päev 2 
Tsiviilkohtumenetluse paneel
Kohtuvälised menetlused, suunad ja arengud?
 

Klipi teostus: UTTV 13.10.2023 1173 vaatamist


Miks üldse kohtuväline menetlus, mis on selle eesmärgid, kuidas neid saavutada? Kohtu töökoormus ning vaidluste kiirem ja odavam lahendamine. Millised peaksid olema nõuded vaidlusi lahendavale organile ja selle liikmetele (sõltumatus, haridus jms)? Kas eesmärk peaks olema võimalikult palju asju kohtust välja viia? Mis liiki asjad võiksid olla perspektiivikad kohtuväliste vaidluste lahendamise organite loomiseks? Komisjonimudel vs. lepitusorgan, mõlema mudeli plussid ja miinused?
 
EL-i õigus, direktiiv 2008/52/EÜ, 21. mai 2008, vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades; tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv 2013/11/EL, millised nõuded tulevad meile sealt? Kohtuväline vaidluste lahendamine vs. PS §-st 146 tulenev kohtu õigusemõistmise monopol. Kui palju ja kuidas lubab põhiseadus meil õigusvaidluste lahendamist kohtust välja viia.
 
Paneelis osalejad: Janar Jäätma, Veiko Kopamees, Villu Kõve, Kaidi Reiljan-Sihvart ja Elina Soomets.