Menetluskonverents Päev 2 
Süüteomenetluse paneel
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses - kas põhjendamatu piirang süüdistava õigusele õiglasele menetlusele?  
 

Klipi teostus: UTTV 13.10.2023 1199 vaatamist


Kannatanu roll  ning õigus esitada tsiviilhagi kriminaalmenetluses. Tsiviilhagi lahendamisega seotud keerukus kriminaalmenetluses, mh tsiviilkohtumenetluse ja kriminaalmenetluse erinev regulatsioon ning nende ühildamise raskused, kannatanu võimalus esitada ka muid nõudeid lisaks õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamisele,   kannatanu poolt tõendite esitamise võimaluste ebaselgus, tsiviilhagiga seotud  tõendite suur hulk ning teatud määral ka erinevus süüdistust kinnitavatest tõenditest jne.
 
Süüdistava õiguste võimalik  ülemäärane piiramine? Tsiviilhagi esitamise efektiivsus kannatanule  kriminaalmenetluses? Lahendused, et süüdistava õigus õiglasele menetlusele oleks tagatud, kuid samas arvestatud ka kannatu huviga, mh kas menetlusseadustik pakub piisavalt lahendusi, et tsiviilhagi ei hakkaks segama menetlust ning kas neid rakendatakse piisavalt, kas oleks vaja täiendavaid piiranguid või tuleks tsiviilhagi  tervikuna jätta kriminaalmenetlusest välja?
 
Paneelis osalejad: Tambet Grauberg, Marko Kairjak, Oliver Nääs, Juhan Sarv ja Denis Tšasovskih.