Menetluskonverents Päev 2 
Süüteomenetluse paneel
Kohtulik arutamine maakohtus: näitemäng või laboriprojekt?
 

Klipi teostus: UTTV 13.10.2023 1151 vaatamist


Kohtuliku arutamise ettevalmistus (eelmenetluse rolli suurendamine). Suuline menetlus (kohtuistung): kellele – kohtule, menetlusosalisele, avalikkusele – ja milleks? Millised nõuded dikteerib kohtulikule arutamisele kohtuistungi avalikkus, menetluse tõhusus / kiirus / efektiivsus, kohtualuse (menetlus)põhiõigused, õigusemõistmise kvaliteet.
 
Tõendite uurimine: miks vahetult ja mida see õieti tähendab? Eelmenetluses käsitlemata tõendite esitamine kohtuliku arutamise käigus? Kohtuvaidluse sisu ja vorm. Mh kas ja millal peaks üldse korraldama edaspidi suuliseid istungeid, sh videoistungit, kuhu suunduda, ühtlasi ka menetluste avalikkus, kohtuistungite avalikud ülekanded. Mh lahendite (sh jõustumata lahendite) avalikustamine ja anonümiseerimine, asja materjalidega tutvumise ulatus ja avalikustamise lubatavus nii menetluse ajal kui pärast seda?
 
Paneelis osalejad: Astrid Asi, Kairi Kaldoja, Andreas Kangur ja Margus Kurm.