Menetluskonverents Päev 1

Milline on tõhus ja moodne kohtumenetlus aastal 2053, kas ja mille on üle võtnud arvuti ja tehisintellekt?

Klipi teostus: UTTV 12.10.2023 1158 vaatamist


Mh suunad menetluse digitaliseerimiseks ja tehisintellekti kasutamiseks, kas ja mida võiks masin teha meie eest mh seaduste ja kohtupraktika analüüsimisel ning tõendite pinnalt järelduste tegemisel ja n-ö esmase otsuse ettevalmistamisel, kas ja millised otsused võiks anda üle algoritmidele ja mis kindlasti peaks inimeste teha jääma, algoritmide koostamise protseduur ja vastutus selle eest, kuidas vältida moonutusi (deep fake jne), menetluse visualiseerimine, sotsiaalne side ühiskonnaga, menetluste virtuaalne avalikkus, otsustajate (kohtunike) psühholoogia arvestamine, valetavate tunnistajate tuvastamine mingite teaduspõhiste meetoditega, elektrooniliste tõendite usaldusväärsuse test või skoor, menetluse administreerimise automaatika jne.
 
Avaettekanne: Monika Nöhre
Paneelis osalejad: Gert Jervan, Tea Kookmaa, Toomas Vaher ja Kedi Välba.