Menetluskonverents Päev 2 
Tsiviilkohtumenetluse paneel
Kohtu asjaga tegelemise ulatus ja standard
 

Klipi teostus: UTTV 13.10.2023 1222 vaatamist


Mida teha selleks, et kohtunikud ja advokaadid töötaksid ühise eesmärgi – kohtuasja kiire ja õige lahendamise – nimel? Millest peab olema kohtunik huvitatud protsessi läbiviimisel? Kas kohus peaks alati lahendama asja eluliselt õigesti? Kuidas tagada, et kohus ei teeks sisuliselt vale lahendit? Kas te olete nõus, et kohtuniku koormust annaks vähendada see, kui kohtunik teeks õigel ajal õigeid asju? Kas kohtuistung on tähtis? Kohtuistungi protokoll hagiasjas. Milliseid võimalusi pakub lihtmenetlus asja kiiremaks ja odavamaks lahendamiseks? Kas menetluskulude regulatsiooni tuleks muuta?
 
Paneelis osalejad: Kai Amos, Arsi Pavelts, Neve Uudelt ja Urmas Volens.