Kliima ja elurikkuse hoid on tähtsaimad säästva arengu eesmärgid
Velle Toll
atmosfäärifüüsika kaasprofessor

Video by: UTTV 17.11.2022 1174 views


Inimkond sõltub loodushüvedest - säästev areng peab mahtuma planetaarsetesse taluvuspiiridesse. Ettekanne tutvustab füüsika instituudi atmosfäärifüüsika labori uurimistööd inimtegevuse kliimamõju tugevuse täpsustamisel, kliimaprojektsioonide analüüsil kliimamuutustega kohanemiseks Eestis ja kliimahariduse arendamisel.


Lisainfo veebis: https://worksup.com/app?id=KESTLIK