Atmosfääri seisundi püsiseire on peegel inimmõjust planeedi tervisele
Heikki Junninen
keskkonnafüüsika professor

Video by: UTTV 17.11.2022 1230 views


Kas Nord Stream gaasitorust jõudis metaani Eestisse? Kuidas männimetsad meile pilvi teevad? Kas 30. aastaga on õhukvaliteet Eestis muutunud? Kas COVID pandeemia mõjutas meie õhukvaliteeti? Mida atmosfääri keemiline ja füüsikaline koostis meile räägib?


Lisainfo veebis: https://worksup.com/app?id=KESTLIK