Inimeste igapäevaste tegevusruumide eksponeeritus keskkonnale
Anto Aasa
inimgeograafia kaasprofessor

Video by: UTTV 18.11.2022 1187 views


Säästlikkus on moesõna. Me tahaksime säästa keskkonda, täna püüame säästa raha, millest suur osa läheb liikumiseks kulutatavale energiale. Ettekandes tutvustatakse inimeste igapäevase liikuvuse ja tegevusruumi kirjeldamise meetodeid GPS-andmete abil. Võetakse vaatluse alla, kuidas erineb liikuvus erinevate sotsiaalsete gruppide lõikes (kui palju liigutakse? kuidas liigutakse? millises keskkonnas liigutakse?)


Lisainfo veebis: https://worksup.com/app?id=KESTLIK