Meri, inimene ja mikroobid
Jaak Truu
mikrobioloogia professor

Video by: UTTV 17.11.2022 1138 views


Inimtegevuse tagajärjel satub maailmamerre suur hulk erinevaid reoaineid. Mitmete reoainete puhul on peamiseks isepuhastumise protsessiks reoainete lagundamine mikroobide poolt. Kliimamuutused ja tehnoloogia areng toovad kaasa nii uusi probleeme ja ka pakuvad lahendusi reostustõrjes.


Lisainfo veebis: https://worksup.com/app?id=KESTLIK