Ioonsete vedelike roll kaasaegses tehnoloogias
Enn Lust
füüsikalise keemia professor, akadeemik

Video by: UTTV 17.11.2022 1169 views


Ettekandes antakse ülevaade põhjustest, miks eksisteerivad sellised kurioossed laias temperatuuride vahemikus vedelad soolad ning nende kasutamise eeliseid tänapäevastes tehnoloogiates.  Lisaks käsitletakse ioonsete vedelike rakendamist erinevates elektrokeemilistes energiaallikates, nt superkondensaatorites, patareides. Illustreeritakse võimalusi, kuidas looduslikest materjalidest toota haruldasi muldmetalle ja puhastada neid elektrokeemiliselt erinevatest ioonsetest vedelikest.


Lisainfo veebis: https://worksup.com/app?id=KESTLIK