Antimikroobsed lahendused - ootused ja tegelikkus
Angela Ivask, geneetika professor
Vambola Kisand,  materjaliteaduse kaasprofessor

Video by: UTTV 18.11.2022 1165 views


Mikroobivastaseid lahendusi, enamasti erinevate pinnatöötluste näol või tänu pinnamaterjali enda omadustele, on tootmises ja kasutuses mitmeid. Mõtleme kasvõi hõbelusika  või vasest lauanõude peale. Samal ajal on selliste pindade tõhusus reaalelulistes situatsioonides ning võimalikud kõrvalmõjud, muuhulgas võimalike superresistentsete mikroobide väljavalimine, ikka ja jälle esilekerkivad küsimused. Ettekandes tutvustatakse nanomaterjalide poolt pakutavaid võimalusi mikroobivastaste lahenduste efektiivsemaks muutmisel ja tuuakse näiteid selliste lahenduste efektiivsusest. Samuti puudutatakse antimikroobse töötluse järgselt bakterites kujunevaid stressivastuseid, mis võivad viia sagenenud horisontaalselt rakust rakku toimivale geeniülekandele või hoopis mutatsioonisageduse tõusule.


Lisainfo veebis: https://worksup.com/app?id=KESTLIK