Inimese evolutsioon läbi keskkonna ja kultuuri mõjude
Mait Metspalu
evolutsioonilise genoomika professor

Video by: UTTV 17.11.2022 1157 views


Inimgruppide geneetiliste erinevuste taga on nii demograafilised kui kohastumuslikud  protsessid. Uurides geneetilist mitmekesusust saame teavet nende protsesside kohta olgu need siis migratsioonid, kohastumused patogeenide vastu või märgid ühiskonna sotsiaalsest struktuurist. Seda teavet on omakorda vaja näiteks erineva geneetilise päritoluga inimeste geneetiliste haigusriskide hindamisel.


Lisainfo veebis: https://worksup.com/app?id=KESTLIK