Koroonakonverents „Arukas kohanemine koroonaviirusega“
Koroonaviiruse sotsiaalmajanduslikud mõjud Eestis ning rakendatud kriisimeetmete tõhusus. Raul Eamets, makroökonoomika professor

Klipi teostus: Videal Productions OÜ 27.11.2020 3850 vaatamist


Palju enamat kui lihtsalt viirus: pandeemia sotsiaal-majanduslik mõju
 

Projekti põhikomponendid on kaks mõjuanalüüsi, mis mõlemad sisaldavad tagasivaadet kriisi algfaasi ja heidavad pilgu hetkeolukorrale. Sotsiaalse ja demograafilise mõju analüüsis esitatakse peamised tegurid, mis takistavad kriisieelse sotsiaal-majandusliku (erinevate sotsiaal-majanduslike rühmade) olukorra taastumist. Majandusmõju analüüsis antakse muu hulgas sektoripõhine tervikpilt kriisi majandusmõjust. Sektoraalse makromudeli abil mängitakse läbi erinevate lühiajaliste stsenaariumide mõju majandusele (ja sektoritele).


Lisainfo veebis: https://koroonakonverents.ut.ee/