Koroonakonverents „Arukas kohanemine koroonaviirusega“
Lukku pandud maailma mõju Eesti õhukvaliteedile. Heikki Junninen, keskkonnafüüsika professor

Klipi teostus: Videal Productions OÜ 27.11.2020 3956 vaatamist


Kuidas geeniandmed, suurandmed ja innovatsioon aitavad koroonaviirusega kohaneda?
 

COVID-19 pandeemia tõi kaasa väga suuri muudatusi transpordisektoris – autode hulk teedel kahanes tunduvalt. See kajastub ka linnade ja laiemalt terve Eesti õhukvaliteedis. 2020. aasta kevad Eestis viimase kümne aasta parima õhukvaliteediga kevad. Ettekandes vaadeldakse, kas pikaajalised Eesti linnade ja taustajaamade õhukvaliteedi seireandmed toetavad seda väidet.


Lisainfo veebis: https://koroonakonverents.ut.ee/