Tartu Ülikooli väärikate ülikooli avaloeng professor Irja Lutsarilt

Video by: Mart Noorkõiv 09.10.2020 15890 views Various


 Professor Irja Lutsari teema on Covid-19 ja SARS-CoV-2.