Tartu Ülikooli väärikate ülikooli loeng „Kuidas isiksusega elada?“ (Jüri Allik, TÜ eksperimentaalpsühholoogia professor, akadeemik)

Video by: Mart Noorkõiv 02.12.2022 4747 views Psychology Various


Jüri Alliku veebiloeng TÜ väärikate ülikoolis osalejatele.