Tartu Ülikooli väärikate ülikooli loeng „Araabia-Iisraeli vastasseisu tagamaadest ja tänapäevastest arengutest“ (Eiki Berg, TÜ rahvusvaheliste suhete teooria professor)

Video by: Mart Noorkõiv 15.12.2023 1580 views Government and Politics Various


Eiki Bergi veebiloeng TÜ väärikate ülikoolis osalejatele.