Tartu Ülikooli väärikate ülikooli loeng „Võimu soolistatus“ (Raili Marling, Tartu Ülikooli anglistika professor)

Video by: Mart Noorkõiv 03.05.2024 105 views Sociology and Social Politics Various


Raili Marlingu veebiloeng TÜ väärikate ülikoolis osalejatele.