Tartu Ülikooli väärikate ülikooli loeng „Millest kõnelevad värvid?“ (Mari Uusküla, TLÜ humanitaarteaduste instituudi lingvistika kaasprofessor)

Video by: Mart Noorkõiv 17.03.2023 1579 views Various


Mari Uusküla veebiloeng TÜ väärikate ülikoolis osalejatele.