Tartu Ülikooli väärikate ülikooli loeng „Kas on olemas varem vananemise isiksuseprofiil ja kas seda on võimalik muuta?“ (Uku Vainik, TÜ käitumisgeneetika kaasprofessor)

Video by: Mart Noorkõiv 16.02.2024 955 views Biology Various


Uku Vainiku veebiloeng TÜ väärikate ülikoolis osalejatele.