Tartu Ülikooli väärikate ülikooli loeng „Positiivne psühholoogia ja positiivne muutus“ (Toivo Aavik, TÜ isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia kaasprofessor)

Video by: Mart Noorkõiv 25.03.2021 11471 views Psychology Various


Tartu Ülikooli isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia kaasprofessori Toivo Aaviku veebiloeng TÜ väärikate ülikoolis osalejatele.