Tartu Ülikooli väärikate ülikooli loeng „Elu stressita või stressiga ning kuidas see on seotud vaimse tervisega“ (Merike Sisask, Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor)

Video by: Mart Noorkõiv 12.11.2021 12961 views Various


Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professori Merike Sisaski veebiloeng TÜ väärikate ülikoolis osalejatele.