Tartu Ülikooli väärikate ülikooli loeng „Eesti looduskaitse täna“ (Kaja Lotman, Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna nõunik)

Video by: Mart Noorkõiv 21.10.2022 5598 views Various


Kaja Lotmani veebiloeng TÜ väärikate ülikoolis osalejatele.