Minevikuminutid Ajalooringis. "Tallinna aeg"

Video by: Jens Raevald, Eesti ajalugu 03.09.2018 12644 views Various


Mõnda aega oli raudteel üks aeg ja selle kõrval teine, kohalike kasutatav aeg. Tallinna kohalik aeg erines Pulkovo omast 23 minutit. Oma ajavööndis olemise õnne ei olnud Eestil aga kuigi kaua olla.


Lisainfo veebis: http://ajalooring.ut.ee/