Minevikuminutid Ajalooringis: 500 000. tallinlane

Video by: Marvin Laidna, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 06.12.2018 11374 views Humaniora History and Archeology


Teise maailmasõja järgselt hakkas Tallinn kiirelt kasvama peamiselt võõrtööjõu abil, mida oli vaja tööstuse arendamiseks. Sellele aitas kaasa ka mitmete uute linnaosade rajamine, sealhulgas Lasnamäe ja Mustamäe.


Lisainfo veebis: http://ajalooring.ut.ee/minevikuminutid-ajalooringis