Minevikuminutid Ajalooringis: Püha Martini päev keskaegsel Liivimaal

Video by: Kristjan Kaljusaar, üldajalugu 09.11.2018 12516 views Humaniora History and Archeology


Mardipäev on püha, mis ei vaja usutavasti pikemat tutvustamist – tänapäevalgi jooksevad novembrikuus ju alati ringi mardisandid. Möödunud sajandite maarahva jaoks oli tegu ajaga, mis tähistas suurte välitööde lõpetamist ning talveks peamiselt tubaste tegevuste kallale asumist.


Lisainfo veebis: http://ajalooring.ut.ee/minevikuminutid-ajalooringis