Minevikuminutid Ajalooringis. "Eesti kuld Rootsis"

Video by: Priit Kivisilla, Üldajalugu 03.09.2018 16800 views Various


Eesti taasiseseisvumisega seoses tuli päevakorda küsimus Eesti Vabariigi kullavarude osas, mis olid II maailmasõja eel viidud Rootsis, Šveitsis ja Suurbritannias olevatesse hoidlatesse. Kullavarud, mis olid omandatud Tartu rahulepinguga Nõukogude Venemaalt, olid vajalikuks elemendiks vast loodud riigi majanduse käivitamiseks.


Lisainfo veebis: http://ajalooring.ut.ee/