Minevikuminutid Ajalooringis. "Raadiojaamad "Vaba Euroopa" ja "Vabadus""

Video by: Priit Kivisilla, Üldajalugu 03.09.2018 12832 views Various


Külma sõja puhkemisel loodi USA kongressi rahastusel raadiojaamad „Vaba Euroopa“ ja „Vabadus“. Vaba Euroopa, mille sihtmaadeks olid sotsialistlikud Ida-Euroopa riigid ja Vabadus, mille sihtmaaks oli NSVL, eesmärk oli jagada poliitiliselt neutraalset informatsiooni  autoritaarsetes ja totalitaarsetes režiimides, kus sõnavabadus oli tsensuuri range kontrolli all.


Lisainfo veebis: http://ajalooring.ut.ee/