Minevikuminutid Ajalooringis: Esimesed liiklusreeglid Liivimaal

Video by: Bretty Peterson, uusim aeg 19.09.2018 13955 views Humaniora History and Archeology


20. sajandi algus tõi kaasa transpordivahendite kiire arengu. 1915. aastal vahetas elektriraudtee välja hoburaudtee, enne Esimese maailmasõja puhkemist avati Tallinnas omnibussiliin ja üha enam hakkas tänavatel nägema sõiduautosid.

 


Lisainfo veebis: http://ajalooring.ut.ee/minevikuminutid-ajalooringis