Minevikuminutid Ajalooringis: Kui algas sügis - Mihklipäev

Video by: Patrik Hytönen, uusim aeg 28.09.2018 12781 views Humaniora History and Archeology


Mihklipäev on Eesti rahvakalendris tähtis päev, kuna „sel päeval lõppes 19. sajandil karjatamishooaeg ja karjaste tööleping“, misjärel sai karjalapsed taas kooli minna. Mihklipäevaga lõppes talupoegadel suvine aeg ning algas sügis.


Lisainfo veebis: http://ajalooring.ut.ee/minevikuminutid-ajalooringis