Minevikuminutid Ajalooringis: Rahvusülikool ja Peeter Põld

Video by: Toivo Kikkas, eesti ajalugu 01.12.2018 12007 views Humaniora History and Archeology


Rahvusülikooli ametlik avamine toimus aktusega 1919. aasta 1. detsembril. Suuri teeneid rahvusülikooli rajamisega seoses oli kuraator Peeter Põllul. Ta oli kuraatoriks saades 40-aastane. Põllul oli varem oluline roll eestikeelse hariduse edendamisel.


Lisainfo veebis: http://ajalooring.ut.ee/minevikuminutid-ajalooringis