Minevikuminutid Ajalooringis: Purjekaga Tallinnast Miamisse

Video by: Marvin Laidna, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 18.12.2018 11750 views Humaniora History and Archeology


“Ta on kui sündinud rändlinnuks, mereloomaks: alati rõõmsas pilgus helgib naeratus ja vallatu üleolek,” ütles kirjanik Rudolf Sirge Ahto Valteri kohta. Juba vanemate poolt nakatatud merepisikuga Kõu ja Ahto Valter sündisid vastavalt 1907. a ja 1912. a. Poisid plaanisid 1930. a purjekaga minna kaugsõidule, milleks aga ei antud luba. 


Lisainfo veebis: http://ajalooring.ut.ee/minevikuminutid-ajalooringis