Minevikuminutid Ajalooringis. "Ülemaailmne Karskuskongress Tartus 1926"

Video by: Jaan-Kristjan Unt, Üldajalugu 03.09.2018 13002 views Various


2016. aastal joodi Eestis iga elaniku kohta 8,3 liitrit puhast alkoholi. 1924. aastal joodi 3,14 liitrit puhast alkoholi inimese kohta, samal ajal kui Prantsusmaal olid nendeks näitajateks 17 l, Šveitsis 12 l, Rootsis 3,03 ja Saksamaal 2,74 l. Võrreldes teiste riikidega oli Eesti Vabariigis alkoholimanustamine pigem tagasihoidlik vastupidiselt tänasele.


Lisainfo veebis: http://ajalooring.ut.ee/