Koroonakonverents „Arukas kohanemine koroonaviirusega“
Mida räägivad andmed koroonaviiruse epideemiast Eestis? Krista Fischer, matemaatilise statistika professor

Video by: Videal Productions OÜ 26.11.2020 3673 views


Koroonaviirus: kuidas näha nähtamatut?

Kuidas on praegune pandeemia statistikud ja andmeteadlased proovile pannud? Esmane ülesanne on olnud saada kiire ja objektiivne ülevaade andmetest. Veidi rohkem süvitsi minev andmeanalüüs on andnud COVID-19 kohta olulisi teadmisi, mis aitavad paremini hinnata viiruse ohtlikkust ja planeerida meetmeid. Üks keerukamaid ülesandeid on aga epideemia kulu prognoosimine. Ettekandes arutleb Fischer selle üle, millele seejuures tugineda saame ja kui hästi on see seni õnnestunud.


Lisainfo veebis: https://koroonakonverents.ut.ee/