Koroonakonverents „Arukas kohanemine koroonaviirusega“
Sotsiaalhoolekande asutuste ja klientide kerksus pandeemia ajal. Kristi Nero, analüütik

Video by: Videal Productions OÜ 27.11.2020 3558 views


Palju enamat kui lihtsalt viirus: pandeemia sotsiaal-majanduslik mõju
 

Ettekandes käsitletakse sotsiaalhoolekandeasutuste, sealhulgas kodutute öömajade, varjupaikade, supiköökide töötajate ja klientide kogemusi pandeemia vältel. Mis on neid inimesi ja asutusi aidanud sel ajal toime tulla? Kuidas on asutused kohanenud ja edasi arenenud, et jätkata abi osutamist kõige haavatavamas olukorras ühiskonnaliikmetele? Peegeldame nii Eesti kogemusi kui ka üheksa Euroopa riigi õppetunde programmi „Horisont 2020“ projekti BuildERS raames.


Lisainfo veebis: https://koroonakonverents.ut.ee/