Koroonakonverents „Arukas kohanemine koroonaviirusega“
Koroonaviiruse antikehad Eesti elanike organismis pärast esimest nakkuslainet. Piia Jõgi, lastenakkushaiguste assistent

Video by: Videal Productions OÜ 26.11.2020 13022 views


Koroonaviirus: kuidas näha nähtamatut?
 

KoroSero-EST-1 uuringu eesmärk oli selgitada välja koroonaviiruse levimus kahes Eesti piirkonnas (Saaremaal ja Tallinnas) ning koguda infot adekvaatse valimimahu planeerimiseks üle-eestilise SARS-CoV-2 serolevimusuuringu jaoks. Uuringuga KoroSero-EST-2 sooviti välja selgitada SARS-CoV-2 esimese infektsioonilaine järgne COVID-19-seropositiivsete osakaal Eestis. Uurimistööde tulemusena leiti, et Eestis on sarnaselt paljude teiste riikide SARS-CoV-2 serolevimus väike, kuid suur osa seropositiivsetest olid asümptomaatilised.


Lisainfo veebis: https://koroonakonverents.ut.ee/