Koroonakonverents „Arukas kohanemine koroonaviirusega“
Kliinilise eetika juhised haiglatele. Kuidas koroonakriis pani bioeetika proovile? Margit Sutrop, praktilise filosoofia professor

Video by: Videal Productions OÜ 26.11.2020 3718 views


COVID-19: köhast koomani
 

Ettekande keskmes on Eesti haiglatele aprillis 2020 koostatud kliinilise eetika alased soovitused piiratud ressursside jaotamiseks olukorras, kus kõigile haigestunutele ei ole võimalik tagada vajadustele vastavat ravi. Arutletakse selle üle, kuidas COVID-19 pandeemia pani proovile bioeetika printsiibid, kuidas meie soovitused paigutuvad rahvusvahelisse konteksti ja milliste teemade uurimise vajadus Eesti bioeetika jaoks selle töö tulemusena tõstatus.


Lisainfo veebis: https://koroonakonverents.ut.ee/