Koroonakonverents „Arukas kohanemine koroonaviirusega“
Teadusvideo. Laste vaimset tervist toetav telefonirakendus. Kadri Haljas, Triumf Health’i asutaja ja tegevjuht

Video by: Videal Productions OÜ 27.11.2020 13335 views


Palju enamat kui lihtsalt viirus: pandeemia sotsiaal-majanduslik mõju
Moderaatorid: Sten Torpan ja Raul Eamets

Kirsti Akkermann annab ülevaade sellest, millised olid inimeste vahetud hinnangud stressiga toimetulekule eriolukorra ajal, mis aitas sellega toime tulla ja milline on selle võimalik mõju vaimsele tervisele. Uuring on üheks alusmaterjaliks rahvastiku vaimse tervise longituudses küsitlusuuringus, mille tulemuste põhjal koostatakse vaimse tervise näitajate seirepakett.

 


Lisainfo veebis: https://koroonakonverents.ut.ee/