Koroonakonverents „Arukas kohanemine koroonaviirusega“
Koroonaviiruse eri tüved Eestis. Kust need pärit on ja milliseid puhanguid põhjustasid? Radko Avi, meditsiinilise viroloogia vanemteadur

Video by: Videal Productions OÜ 26.11.2020 13274 views


Koroonaviirus: kuidas näha nähtamatut?
 

KoroGeno projekti eesmärk on sekveneerida umbes pooled Eestis SARS-CoV-2 nakkust põhjustanud viiruste täisgenoomid ning analüüsida saadud andmete põhjal lähikontaktseid. Selle käigus võrreldakse seni klassikaliste epidemioloogiliste meetoditega tuvastatud nakkusklastreid ning kõrvutatakse neid molekulaarsete andmetega. Senitundmatu päritolu nakkused seotakse kodu- või välismaist päritolu kolletega.


Lisainfo veebis: https://koroonakonverents.ut.ee/