Koroonakonverents „Arukas kohanemine koroonaviirusega“
COVID-19 patsientide järelkontroll 3 ja 6 kuud peale infektsiooni põdemist Anne Kallaste, arst-õppejõud

Video by: Videal Productions OÜ 26.11.2020 4214 views


COVID-19: köhast koomani
 

COVID-19 pikaajaline mõju haigestunute tervisele ei ole veel teada. Ettekandes käsitletakse haiglaravi vajanud ja mittevajanud COVID-19-patsientide kliinilisi ja laboratoorseid näitajaid 3. ja 6. kuu järelkontrollis.


Lisainfo veebis: https://koroonakonverents.ut.ee/