Koroonakonverents „Arukas kohanemine koroonaviirusega“
Hädaolukorrad ja andmestike kasutamine haavatavate rühmade tuvastamiseks. Kati Orru, kestlikkuse sotsioloogia vanemteadur

Video by: Videal Productions OÜ 27.11.2020 13090 views


Kuidas geeniandmed, suurandmed ja innovatsioon aitavad koroonaviirusega kohaneda?
 

Hädaolukordade ennetamiseks ja tõhusamaks lahendamiseks on vaja teada, millised inimesed on tõenäoliselt ohus, milline on nende hakkamasaamise võimekus ja abivajadus. Tartu Ülikooli ja Päästeameti ühisuuringus selgitatakse, kuidas kasutada riiklikke andmestikke haavatavate inimeste kindlakstegemiseks sellistes hädaolukordades nagu pandeemia. Töö valmib programmi „Horisont 2020“ projekti BuildERS toel.


Lisainfo veebis: https://koroonakonverents.ut.ee/