Koroonakonverents „Arukas kohanemine koroonaviirusega“
COVID-19 ja andmeteaduse tööriistad kaose mõistmiseks. Hedi Peterson, bioinformaatika vanemteadur

Video by: Videal Productions OÜ 27.11.2020 12931 views


Kuidas geeniandmed, suurandmed ja innovatsioon aitavad koroonaviirusega kohaneda?
 

Et teha arukaid otsuseid, on vaja koguda ja analüüsida võimalikult eriilmelisi andmeid. Ettekandes tutvustatakse andmeteaduslikku lähenemist, millega alustati COVID-19 kaoses 2020. aasta kevadel. Käsitlemist leiavad Tartu Ülikoolis algatatud üleriigilise uuringu esialgsed tulemused ning COVID-19 olukorra analüüsimiseks ja visualiseerimiseks välja töötatud tööriistad


Lisainfo veebis: https://koroonakonverents.ut.ee/