Koroonakonverents „Arukas kohanemine koroonaviirusega“
Mobiilpositsioneerimise andmete kasutamine koroonaviiruse leviku uurimisel. Anto Aasa, inimgeograafia vanemteadur

Video by: Videal Productions OÜ 27.11.2020 6905 views


Kuidas geeniandmed, suurandmed ja innovatsioon aitavad koroonaviirusega kohaneda?
 

Ettekandes kirjeldatakse, kuidas kasutada mobiilpositsioneerimise andmeid viiruse leviku uurimisel. Selgitatakse, kuidas näidata inimeste liikumist viisil, mis annab teavet viiruse levimuse kohta. Olenevalt inimeste koondumismäärast saab kindlaks teha suuremad ja väiksemad levikuriskid.


Lisainfo veebis: https://koroonakonverents.ut.ee/